Persondatapolitik Nordkøl ApS

Persondatapolitik

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger om kunder- leverandører og samarbejdspartneres kontaktpersoner modtaget fra kontaktpersonen

Nordkøl ApS (Nordkøl) har registreret dine personoplysninger i form af dit navn og dine kontaktoplysninger. Oplysningerne vil blive brugt til at identificere dig, for at kunne besvare din henvendelse. Anvendelse af oplysningerne er endvidere nødvendig for at kunne indgå og opfylde aftaler mellem Nordkøl, og den virksomhed, hvori du er ansat.

Oplysningerne vil ikke blive anvendt til andre formål.

Behandlingen af oplysningerne sker i medfør af artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen idet du ved din henvendelse har givet samtykke til behandlingen af oplysningerne.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til behandlingen. Tilbagekaldelsen medfører ikke, at behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket er ulovlig.

Oplysningerne videregives ikke.

Oplysningerne overføres til tredjelande idet Nordkøl benytter sig af databehandlere etableret uden for EU/EØS. Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål (automatiserede afgørelser).

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det vil typisk være indgåelse af aftaler og afvikling af de heraf følgende opgaver/ydelser. Oplysningerne opbevares i 6 måneder herefter, medmindre en længere opbevaring er nødvendig og berettiget.

Du kan anmode Nordkøl om indsigt i- berigtigelse- sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om hvilke personoplysninger der behandles om dig. Du har endvidere ret til at få dine personoplysninger overført til anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Nordkøl’ persondataansvarlige, Rudi Weje, mail: rudi@nordkoel.dk

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger om kunder og leverandørers kontaktpersoner modtaget fra andre end kontaktpersonen

Nordkøl ApS (Nordkøl) har registreret dine personoplysninger i form af dit navn og dine kontaktoplysninger, som vi har modtaget fra tredje mand. Oplysningerne vil blive brugt til at identificere og kontakte dig i forbindelse med drøftelser omkring ydelser og leverancer indenfor vort forretningsområde. Anvendelse af oplysningerne er endvidere nødvendig for at kunne indgå og opfylde aftaler mellem Nordkøl, og den virksomhed, hvori du er ansat.

Oplysningerne vil ikke blive anvendt til andre formål.

Behandlingen af oplysningerne sker i medfør af artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen idet Nordkøl har en berettiget interesse i at kunne kontakte dig i forretningsmæssige forhold, som anses for at ligge inden for vores kompetenceområde og hvor du kan være kontaktperson i forbindelse med indgåelse af aftaler og udveksling af ydelser.

Oplysningerne overføres til tredjelande idet Nordkøl benytter sig af databehandlere etableret uden for EU/EØS. Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål (automatiserede afgørelser).

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det vil typisk være indgåelse af aftaler og afvikling af de heraf følgende opgaver/ydelser. Oplysningerne opbevares i 6 måneder herefter, medmindre en længere opbevaring er nødvendig og berettiget.

Du kan anmode Nordkøl om indsigt i- berigtigelse- sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om hvilke personoplysninger der behandles om dig. Du har endvidere ret til at få dine personoplysninger overført til anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Nordkøl’ persondataansvarlige, Rudi Weje, mail: rudi@nordkoel.dk

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger fra jobansøgere

Nordkøl ApS har modtaget din ansøgning indeholdende personoplysninger i form af dit navn, adresse, kontaktoplysninger, uddannelsesbaggrund, fødselsdato samt dit cpr. nr., familieforhold og helbredsforhold i det omfang du har givet disse oplysninger.

Oplysningerne vil blive brugt til at identificere dig i forbindelse med vores behandling af de indkomne ansøgninger og kontakte dig i den forbindelse. Oplysningerne vil ikke blive brugt til andre formål.

Behandlingen af oplysningerne sker i medfør af artikel 6, stk. 1, litra a i den gældende persondataforordning idet du ved fremsendelse af din ansøgning har givet sit samtykke til behandlingen af de pågældende personoplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til behandlingen. Tilbagekaldelsen medfører ikke, at behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket er ulovlig.

Oplysningerne videregives alene i det omfang der indgås en ansættelsesaftale. Der henvises til Nordkøls medarbejderoplysning, som udleveres i den forbindelse.

Oplysningerne overføres ikke til tredjelande uden for EU/EØS.

Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål (automatiserede afgørelser).

Oplysningerne opbevares i 6 måneder efter afslutning af rekrutteringsprocessen, og 6 mdr. herefter.

Du kan anmode Nordkøl om indsigt i- berigtigelse- sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Du har videre ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om hvilke personoplysninger der behandles om dig. Du har endvidere ret til at få dine personoplysninger overført til anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Nordkøls persondataansvarlige, Rudi Weje, mail: rudi@nordkoel.dk